LED Satovi

Digitalni satovi danas već imaju veliku rasprostranjenost. HQS-Y je sistem digitalnih satova, koji prvenstveno ima svoju upotrebu u školama i ustanovama.

Pored prikazivanja tačnog vremena, često se koristi i za regulisanje rada zvona. Sačinjen je od jednog centralnog i neograničenog broja ostalih satova. Centralni sat obično dobija naziv HQS-Y01, a ostali satovi u sistemu se obeležavaju brojevima HQS-Y02, HQS-Y03 itd. u zavisnosti od broja satova.

Svaki od satova u sistemu je povezan bežičnom (radio) ili žičanom (RS485) vezom ili sa oba. Na ovakav način se vrši međusobna sinhronizacija sa centralnim satom, kome se šalje tačno vreme preko GPS prijemnika. Upravljanje zvonom i drugim uređajima se vrši pomoći računara, koji prenosi informacije do centralne jedinice. Centralna jedinica prihvata dobijene informacije i pamti ih u svojoj EEPROM memoriji sve do trenutka dok se oni ne izmene. U svaki sat je ugrađen i senzor, koji meri jačinu svetlosti u okruženju i u skladu sa njim prilagođava jačinu displeja na satu.

Montaža:

Digitalni satovi HQS-Y… se mogu montirati na zid ili na plafon:

Montaža na zid kačenjem. Kačenje šrafovima i tipnama Montaža na zid metalnim šipkama
Montaža na plafon. Sat visi na lančićima. Montaža na plafon metalnim šipkama. Lako se montira kod skrivenih plafona.

Priključivanje satova

Satni sistem treba da ima jedan centralni sat, koji sinhroniše tačno vreme sa nekim od vanjskih izvora. Najćešće se koristi GPS prijemnik. Treba napomenuti da se novi satovi HQS-Y... V3.2(verzija 3.2) mogu koristiti kao centralni satovi, primo-predajni satovi ili samo kao prijemni satovi sistema.

 1. CENTRALNI SAT
  HQS-Y... satovi automatski dobijaju funkciju centralnog sata priključivanjem GPS prijemnika HQS-GPS V3, što znači da bilo koji sat sistema može postati centralni sat.
  U sistemima sa radio vezom (zbog efikasnije iskoristivosti dometa) centrani sat bi trebao da se nalazi na sredini objekta.
  U sistemima sa žičanom RS-485 vezom centralni sat treba da bude na početku mreže.
 2. PRIMO-PREDAJNI SAT
  U sistemima sa radio mrežom HQS-Y... satovi dobijaju funkciju primo-predajnog sata (repetitor) kada se u priključak za GPS prijemnik (MOD6 telefonski priključak) smesti mali modulčić HQS-J01. Ova opcija je dostupna isključivo kod sistemima sa radio vezom. Sat koji dobija svojstvo repetitora, nakon očitavanja jednog od signala za sinhronizaciju, podatke prosleđuje ostalim satovima u okolini, koji još nisu sinhronizovani. Korišćenjem više repetitora, mreža jednog satnog sistema može dobiti beskonačno velike razmere.
  U sistemime sa RS-485 vezom, repetitor funkcija gubi značaj, jer razdaljina između satova može biti i do 1000m.
 3. PRIJEMNI SAT
  HQS-Y... satovi su kreirani tako da su podrazumevano prijemni satovi: ako se MOD6-telefonski prigljučak ostavi prazno, sat će automatski raditi kao prijemni sat.
  U sistemima RS-485 mreže svaki sat se priključuje na dvožilni kabel odgovajrajućeg priključka, pri čemu strogo treba voditi računa da se žila sa oznakom „A“ kod svakog sata spaja na istoimeni priključak „A“. Ovo važi i za žilu „B“, koji se spaja na priključak „B“.
  Napajanje može biti centralno ili samostalno.
  U slučaju centranog napajanja pol „+“ se povezuje na priključak „+“, a pol „-“ na priključak „-“.
  U slučaju samostalnog napajanja satovi dobijaju napajanje preko adaptera jednosmernog napona od 18-24V.

Puštanje u pogon:

Nakon priključivanja satova puštanje u pogon praktično obuhvata samo priključenje napajanja, a satovi će da rade na osnovu podešenih funkcija.
Kod sistema sa radio vezom (2.4GHz-a ili 433MHz-a) satovi se puštaju u rad bez repetitora. U slučaju da nakon sinhronizacije, a u većini slučajeva zbog svojstva objekta, neki satovi ne prikazuju tačno vreme, treba odabrati jedan sat, koji dobro povezan sa ostalim satovima i kodirati ga kao primo-predajni sat pomoću HQS-J01modula. U jednom sistemu može biti i više repetitora, ali nije poželjno nepotrebno preterivati sa povećavanjem njihovog broja. Racionalna raspodela centralnog sata i repetitora omogućava bezbedan rad celog satnog sistema jednog objekta ili više objekata. Praktično nema granice. Najveće rastojanje dva uzastopna sata ne sme biti veći od dometa predajnika, što u idealnim uslovima iznosi 1000m, a u objektima sa zidovima oko 100m.

Princip rada:

Nakon uključenja, na dispeju se nekoliko sekundi pojavljuju osmice, kao test, zatim:

 1. ako sat radi kao centralni sat sa GPS prijemnikom, treba da prepozna brzinu komunikacije GPS prijemnika i kratko

  ispiše „9600“ ili „4800“ što označava brzinu komunkacije u bit/s.
   

  Zatim sat ispiše „GPS on“ što označava da je GPS prijemnik uspešno priključen na sat i čeka tačno vreme od GPS prijemnika.

  U normalnim okolnostima nakon prvog uključenja tačno vreme se prikaže za 3 do 5 minuta, a nakon svakog ponovnog uključenja do 1 minuta.

 2. I u slučaju da sat radi kao sporedni (prijemni) ili kao primo-predajni (repetitor) sat, nakon uključenja, se na displeju nekoliko sekundi prikazuju osmice, kao test.
  Nakon toga, sat ispisuje „rAd on” što označava, da je sat prijemni sat sistema i očekuje sinhronizaciju od centralnog sata.

  Centralni sat šalje tačno vreme svakih 10 sekundi (ili svakih 60 sekundi). Nakon prijema tačnog vremena sat ispisuje tačno vreme.

 3. Sat može da radi kao nezavisan sat sa ručnim podešavanjem što se najmanje preporučuje, jer u tom slučaju sat nije u potpunosti tačan. U ovom slučaju se na zahtev kupca ugrađuje modul tačnog vremena, kako bi u slučaju izostanka napajanja sata, on prikazivao tačno vreme i nakon povratka napajanja.

  Ako sat radi sa GPS prijemnikom, ili je na mreži sa sinhronizacijom tačnog vremena, korekcija tačnog vremena će se izvršiti automatski. Ako sat nije sastavni deo jednog sistema, ili nema GPS prijemnik, tačno vreme se podešava ručno.

Uslovi garancije, servisiranje:

Garancija traje 2 godine. To znači da je kupcu zagarantovan nesmetan rad u trajanju od 2 godine. Garanciji ne podležu oštećenja usled elementarnih nepogoda, vandalizma i oštećenja nastala zbog eventualnog otvaranja uređaja od strane neovlašćenog lica.

Rezervni delovi i servis su obezbeđeni doživotno.

Održavanje:

Uređaj ne zahteva posebno održavanje. Potrebno je povremeno očistiti vidnu površinu od prljavštine.

Tehničke karakteristike:

 • Display: 6 digita, 7 segmenata sastavljeni od super jakih (4000 µcd) LED-dioda crvene boje.
 • Vidni ugao: 170°.
 • Vidljivost: od 1m do 100 m
 • Tačnost sata: +/- 0 sec sa sinhronizacijom, +/-2 sec mesečno bez sinhronizacije na spoljašnjoj temperaturi od 25C° .
 • Radni režimi: pokazivanje tačnog vremena i štoperice, pokazivanje temperature (opciono) i datuma (opciono) i drugih informacija (opciono).
 • Veličina jednog digita: SS:MM - visina 118 mm, širina 70 mm; ss
 • visina 72 mm, širina 45 mm
 • Napon napajanja: 18-24 V, 1A jednosmerno
 • Maksimalna potrošnja: 22 W
  Dimenzije: visina 246 mm, širina 613 mm, debljina 51 mm
  Težina: 1,9 kg
 • Radna temperatura: -40°C do 60°C
 • Pomoću ugrađenog senzora sat registruje svetlost okruženja i automatski koriguje jačinu sjaja displeja
 • Akumulatori za rad bez struje: 6V i 12V vezanih u nizu (opciono)
 • Konstrukcija: Okvir od aluminijuma obojen u belu boju (opciono i druge boje)
 • Priključci: 2 x četvoro polna utičnica za priključivanje RS485 mreže ili radio prijemnika; 1 x priključnica za radio predajnik (repetitor) – opciono (važi samo za automatske sisteme)

Moguće dodatne opcije:

Uređaj je konstruisan sa mogućnošću uključivanja dodatnih opcija.

 • Merenje i ciklično prikazivanje temperature sa tačnošću +/-1°C
 • Merenje i ciklično prikazivanje temperature sa tačnošću +/- 1 °F
 • Ciklično prikazivanje datuma

Moguće greške:

 1. Sat ne pokazuje ništa - uzrok: nema napajanja. Proveriti napajanje i ako ima napajanja, obratiti se serviseru.
 2. Sat ne reaguje na daljinski upravljač - proveriti baterije u daljinskom i ako ni tada ne reaguje odstranite sat sa napajanja 10 sekundi, a zatim vratite napajanje.
Ovaj web sajt koristi kolačiće.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".